Czwartek - 25 października
09:00
Przywitanie uczestników i kawa na dobry początek dnia
10:00 - 10:45
Rozpoczęcie forum
Janusz Grabka - Prezes Zarządu TÜV Rheinland Polska i Grzegorz Grabka - Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów TÜV Rheinland Polska
10:45 - 11:30
Kultura popełniania błędów kulturą ciągłego doskonalenia?
Andrzej Szastok - Trener biznesu i coach, nauczyciel akademicki i wykładowca na studiach MBA
11:30 - 11:45
Przerwa kawowa
11:45 - 13:30
Pierwszy warsztat - temat do wyboru (warsztaty będą odbywać się równolegle w 3 salach):

1. System zarządzania w podmiotach leczniczych - czy metoda „czarnej skrzynki” może działać? - Renata Ruman-Dzido - Prezes Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, Grzegorz Grabka - Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów TÜV Rheinland Polska

2. Myślenie oparte na ryzyku i definicja kontekstu organizacji - doświadczenia i wnioski z pierwszego cyklu certyfikacji wg nowych wydań norm ISO 9001 i ISO 14001 - Beata Łuczak - Audytor TÜV Rheinland Polska, wykładowca, trener, konsultant, Ewa Czader - trener, konsultant oraz audytor w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz energią

3. Role Pełnomocnika w nowoczesnej organizacji, czyli kiedy pełnomocnik jest ekspertem, wewnętrznym konsultantem, mentorem a kiedy facylitatorem? - Ewa Ginalska - Certyfikowany trener i konsultant zarządzania, ekspert systemów zarządzania ISO 9001, OHSAS 18001, CSR
13:30 - 14:30
Obiad
14:30 - 16:00
Drugi warsztat - temat do wyboru (warsztaty będą odbywać się równolegle w 3 salach):

1. System zarządzania w  jednostkach ochrony zdrowia - jak skutecznie integrować wymagania ISO 9001, ISO 27001, ISO 15224, ISO 37001 oraz ISO 45001 - Halina Maślanka - Pełnomocnik ds. ZSZJ TÜV Rheinland Polska, Mirosław Kołodziej - Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, Jacek Sadowski - Kierownik Sekcji Certyfikacji Systemów Zarządzania TÜV Rheinland Polska

2. Zintegrowany system zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/PN 18001/ ISO 45001, czyli jak znaleźć prostotę w gąszczu wymagań - Michał Szewczyk, Bartosz Wrębiak - Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w CEMEX Polska Sp. z o.o.

3. Korupcja, nawet jeśli zarząd twierdzi, że jej nie ma, to dlaczego warto wdrożyć system zarządzania wg ISO 37001 - dr Robert Sroka - Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową i Wschodnią w Abris Capital Partners., Aneta Staszewska - Audytor TÜV Rheinland Polska
16:00 - 17:00
Czas na przygotowanie do zwiedzania kopalni i biesiady śląskiej
17:00 - 23:00
Zwiedzanie kopalni Guido oraz biesiada śląska w kopalni na poziomie 320 z dużą dozą humoru. Na czas zwiedzania prosimy o zabranie wygodnego obuwia na zmianę. Ponieważ hotel mieści się w odelgłości 300 m od kopalni Guido, dystans ten pokonamy spacerem.
Piątek - 26 października
09:30 - 10:00
Wymagania RODO a prowadzenie audytów wewnętrznych, audytów drugiej i trzeciej strony - Tomasz Nikiel - Audytor TÜV Rheinland Polska
10:00 - 10:30
ISO 45001, czyli o wymaganiach nowego systemu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy - Konrad Janiga - Audytor TÜV Rheinland Polska
10:30 - 11:00
Inny tryb pracy, czyli jak wdrażać nowe narzędzia, systemy - Ewa Ginalska - Certyfikowany trener i konsultant zarządzania, ekspert systemów zarządzania ISO 9001, OHSAS 18001, CSR
11:00 - 11:15
Przerwa kawowa
11:15 - 12:15
Pełnomocniku, zadbaj o swoje BHP, czyli o tym jak budować swoją siłę i odporność psychiczną - Marzena Jankowska - Trener biznesu, nauczyciel akademicki, coach, przedsiębiorca
12:15 - 12:30
Podsumowanie forum
12:30 - 13:30
Obiad