Forum Wymiany Doświadczeń to przede wszystkim miejsce prezentacji skutecznych narzędzi, które uczestnicy mogą szybko i sprawnie zaadoptować w codziennej pracy. W pierwszym dniu spotkania przedstawimy tematy poświęcone praktycznemu wymiarowi systemów zarządzania. Drugi dzień wydarzenia to źródło inspiracji zarówno dla pełnomocników jak i zarządzających.

Celem spotkania jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania organizacją. Przyjrzymy się doświadczeniom związanym z wdrożeniem najnowszych wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 37001, a także trendom w zarządzaniu.

Zaproszenie kierujemy do pełnomocników systemów zarządzania, osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości w firmach produkcyjnych, właścicieli małych
i średnich przedsiębiorstw i wszystkich tych, którzy w swojej pracy spotykają się z tematyką zarządzania.

2
dni
11
tematów
16
prelegentów
0
dostępnych miejsc


PrelegenciGrzegorz Grabka
Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, TÜV Rheinland Polska
Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej oraz podyplomowej Psychologii Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Z TÜV Rheinland Polska związany od 19 lat. Jest audytorem wiodącym systemów zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwa informacji oraz odpowiedzialności społecznej.


Jacek Sadowski
Kierownik Sekcji Certyfikacji Systemów Zarządzania, TÜV Rheinland Polska
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Audytor wiodący systemów zarządzania jakością, środowiskowego, BHP i bezpieczeństwa informacji. W TÜV Rheinland Polska odpowiedzialny za usługi certyfikacji systemów zarządzania.


Halina Maślanka
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, TÜV Rheinland Polska
Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej z zakresu zarządzania i organizacji produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym, zasad doboru stali na części maszyn i konstrukcji spawanych, zarządzania ochroną środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Audytor wiodący systemów zarządzania jakością, środowiskowego, BHP, weryfikator EMAS, weryfikator GHG. W TÜV Rheinland Polska odpowiedzialna za utrzymanie systemu zarządzania jednostek certyfikujących i współpracę z PCA w zakresie akredytacji.


Tomasz Nikiel
Audytor wiodący systemów ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, TÜV Rheinland Polska
Doświadczenie zawodowe zdobywał w departamencie IT w sektorze bankowym, gdzie zajmował się m.in. administrowaniem siecią teleinformatyczną. Z wykształcenia inżynier informatyk. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa danych. Z TÜV Rheinland Polska związany od 2011 roku.


Ewa Ginalska
Certyfikowany trener i konsultant zarządzania, ekspert systemów zarządzania ISO 9001, OHSAS 18001, CSR
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2001 roku związana z branżą przemysłową. Na swym koncie ma setki przeprowadzonych szkoleń, wiele tysięcy godzin doradztwa oraz setki audytów wewnętrznych. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie jako pełnomocnik ds. systemów zarządzania oraz menedżer jakości laboratorium. W latach 2017-2018 wiceprezes Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Aktualnie prowadzi projekty standaryzacji zakładów produkcyjnych oraz projekty rebrandingowe. Wśród stałych klientów i na Facebook’u nazywana Pani od ISO.


Beata Łuczak
Audytor wiodący ISO 9001, TÜV Rheinland Polska, wykładowca, trener, konsultant
Audytor wiodący w zakresie ISO 9001 z 11-letnim doświadczeniem. Na systemy zarządzania jakością w audytowanych firmach patrzy z perspektywy kadry zarządzającej. Jako wykładowca studium podyplomowego Zarządzanie Jakością w WSB w Poznaniu uczy słuchaczy nowego podejścia do audytowania SZJ opartego na podejściu procesowym, cyklu PDCA i myśleniu opartym na ryzyku. Uczestnikom szkoleń pokazuje, jak słowu jakość nadawać konkretne znaczenie i w jaki sposób powiązać system z celami biznesowymi firmy. Autorka ponad 40 publikacji. Aktywna wolontariuszka.
Andrzej Szastok
Trener biznesu i coach, nauczyciel akademicki i wykładowca na studiach MBA.
Związany z Wyższą Szkoła Bankową w Poznaniu – Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie, Uniwersytetem SWPS i firmą doradczo-szkoleniową Komiliton Trening i Rozwój. Szkolenia prowadzi od osiemnastu lat. W latach 2008-2018 prezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.


Aneta Staszewska
Kierownik Produktu, Audytor Wiodący Systemów ISO 9001 oraz KZR INiG, TÜV Rheinland Polska
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim na kierunku historia, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, controlling na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz języka włoskiego w zastosowaniu specjalistycznym na Politechnice Śląskiej. Posiada 2-letnie doświadczenie w serwisie Mercedes-Benz, gdzie pełniła funkcje koordynatora ds. CSI, koordynatora ds. reklamacji oraz rolę audytora wewnętrznego ISO 9001, a także 4-letnie doświadczenie w branży rolniczej na stanowisku pełnomocnika ds. systemu zarządzania. Audytor wiodący ISO 9001. W TÜV Rheinland Polska od 2016 roku.


Marzena Jankowska
Trener biznesu, nauczyciel akademicki, coach, przedsiębiorca
Prowadzi szkolenia dla biznesu, administracji i organizacji pozarządowych. Jest pomysłodawcą i kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych - Akademia Rozwoju Osobistego, Psychologii Zdrowia oraz ogólnopolskiej akcji Zrób sobie Hell Week, organizowanych wspólnie z Wyższą Szkoła Bankową WZ Chorzów. Jej firma jest Partnerem studiów podyplomowych: Negocjacje i Mediacje oraz Zaawansowana Akademia Trenera. Prowadzi zajęcia w szkołach trenerów na SWPS we Wrocławiu oraz WSB w Chorzowie. Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Popularyzuje wiedzę na ten temat, pisząc artykuły i książki. Współautorka Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania, Warszawa: Edgard, 2015 r., 50 sposobów na zwiększenie siły i odporności psychicznej – pozycja darmowa oraz licznych publikacji.


Renata Ruman-Dzido
Prezes Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
Do jej najważniejszych osiągnięć zawodowych należy przekształcenie niedoinwestowanego, zaniedbanego szpitala w sprawnie funkcjonujący, stale rozwijający się, osiągający bardzo dobre wskaźniki finansowe, a także wprowadzenie zmian niemal we wszystkich obszarach funkcjonowania szpitala, umiejętne pozyskiwanie środków finansowych z wielu źródeł i intensywne inwestowanie w modernizację obiektów oraz nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, z dbałością o rozwój pracowników.


Ewa Czader
Trener, konsultant oraz audytor w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz energią.
Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej na Politechnice Śląskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie: Menedżer Zarządzania Jakością ZDZ, Zarządzania Bezpieczeństwem w Pracy ATH, Architektury i Budownictwa Zrównoważonego na Politechnice Krakowskiej. Tematyką systemów zarządzania zajmuje się od 20 lat. Od roku 2000 właściciel firmy konsultingowej. W ramach prowadzonej działalności świadczyła usługi wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania, prowadziła audyty systemów zarządzania pierwszej i drugiej strony, audyty zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz BHP. Od 2006 roku audytor trzeciej strony.

dr Robert Sroka
Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową i Wschodnią w Abris Capital Partners.
Wcześniej pracował w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz Zespole Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju EY. W latach 2009-2014 stał na czele Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji w Zespole Opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów ds. CSR. Przewodniczył również pracom Grupy Roboczej ds. Etyki i Standardów Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Autor książki Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody.
Mirosław Kołodziej
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie
Wizytator akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, audytor wiodący systemów zarządzania.


Michał Szewczyk
Audytor wiodący w zakresie ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 oraz OHSAS 18001
Pełnomocnik ds. ZSZ i ZKP w spółce MARAT oraz TELEMOND Holding. Od 2004 roku prowadzący własną działalność w zakresie konsultingu, szkoleń oraz doradztwa prawnego - prawo pracy, prawo cywilne oraz gospodarcze.


Bartosz Wrębiak
Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Cemex Polska Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 2007 pracuje w CEMEX Polska, gdzie odpowiedzialny był m.in. za wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania we wszystkich zakładach cementowych oraz systemu zarządzania środowiskowego w zakładach betonowych i kruszywowych CEMEX Polska. Od wielu lat audytor wewnętrzny systemów zarządzania zgodnych ze standardami ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 50001 oraz dodatkowo wymaganiami rozporządzenia EMAS.


Konrad Janiga
Specjalista ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, TÜV Rheinland Polska
Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doktorant Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od wielu lat zaangażowany w kwestie związane z BHP. Współpracował m.in. z takimi firmami jak: Polimex Energetyka, Geofizyka Kraków, Fortum AB, Abener Abengoa, Polimex – Mostostal.


Doświadczeni praktycy

Prelegentami są osoby z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i audytorskim.

Przyjazna atmosfera

Przyjazna i twórcza atmosfera podczas całego spotkania jest silnym wyróżnikiem wśród innych tego rodzaju wydarzeń.

Platforma wymiany wiedzy

Uczestnictwo w wydarzeniu pozwala na zdobycie cennej branżowej wiedzy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami.


Partnerzy